Εκδήλωση αλληλεγγύης στους διωκόμενους συναδέλφους κουκλοπαίκτες Raul και Αlfonso (5/2/2017)