Σεμινάριο Rene Baker - Απολογισμός παγκόσμιας Ημέρας - Γενική Συνέλευση